Posts Tagged ‘don vi do luong’

Ôi! oz, tbsp…

    Đọc công thức làm bánh  nước ngoài cũng có cái khổ. Cái khổ thứ nhất là hiểu cho bằng được quy trình làm bánh và nguyên liệu chính xác được đề cập. Cũng là bột mì nhưng đủ thứ loại bột mì. Cũng là đường mà vô số loại đường…Nhiều thứ Việt Nam [...]

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck